نیرو انسانی


ما در حوزه منابع انسانی اعتقاد راسخ داریم که سرمایه انسانی هویت اصلی شرکت مهندسی بینا صنعت ریلی می باشد و با دستیابی و توسعه سرمایه انسانی یاد گیرنده متعهد ،کارامدو منضبط ،به اوج بالندگی و توسعه یافتگی خواهیم رسید .
مهم ترین عامل کسب ثروت و قدرت در جهان امروز ،دانش ، تخصص، و تفکر است .انسان ها به واسطه در اختیار داشتن این  عوامل ،می توانند موجبات رشد تعالی سازمان ها را پدید آورند . موثرترین راه بدست آوردن مزیت رقابتی در شرایط فعلی، کارآمدتر کردن کارکنان سازمانهاست .این مهم جز با اعمال مدیریت استراتژیک در قلمرو مدیریت منابع انسانی امکانپذیر نخواهد بود.
در حوزه منابع انسانی در شرکت مهندسی بینا صنعت ریلی با بهره گیری از تکنیک‌ها و روش های مناسب حداکثر تلاش خود راه برای نگهداشت منابع انسانی بکار می بریم تا حافظ مزیت رقابتی باشیم .شرکت مهندسی بینا صنعت ریلی با هدف رشد و توسعه در صنعت ریلی کشور سعی بر آن نموده است تا با استفاده از بکاربگیری نیروی انسانی کار آمد، متخصص ، متعهد خود را به استانداردهای جهانی برساند و توجه به این امر توانسته ،موفقیت در انجام پروژه ها را برای خود ب ارمغان آورد و به یک شرکت پیشرو در صنعت ریلی مبدل شود.
در راستای توسعه هدفمند نیروی انسانی در شرکت با برنامه ریزی استراتژیک آموزشی تلاش منظم و سازمان یافته در جهت اتخاذ تصمیم های مناسب توسعه ای است که به موجب آنها شرکت در مسیر بهبود شایستگی ها و قابلیت های فردی و گروهی سازمان سوق می دهیم
ما معتقدیم بر مبنای اهداف استراتژیک حوزه منابع انسانی ،راه رسیدن به اهداف سازمان نیروی انسانی توانمند ‌متخصص است .یکی از اقدامات مهم ،معماری سرمایه انسانی می باشد .
این اقدام در حقیقت تلاشی است برای چیدمان هوشمندانه افراد در شرکت به منظور بهره گیری از دانش ، توانایی و مهارت آن ها در راستای اهداف شرکت ، با هدف اثر بخشی و کارایی در شرکت
مرکزیت توجه شرکت مهندسی بینا صنعت ریلی بر بزرگ‌ترین دارای نامشهود خود شامل موارد زیر است .
۰شایسته سالاری
۰بهره مندی از مدیران و کارشناسان با تجربه و خبره
۰برنامه ریزی در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت در کل سازمان
۰ایجاد فرصت های برابر جهت رشد و تعالی فردی کارکنان
۰طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت عملکرد و جبران خدمات و پاداش دهی عادلانه
۰ارائه مزایای نقدی و غیر نقدی جهت افزایش سطح رضایت کارکنان


2,300 توسط : مدیر سایت